Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de zorgverzekeringen voor 2022?

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de zorgverzekeringen voor 2022?

Ieder jaar worden op Prinsjesdag de veranderingen qua zorgverzekeringen bekend. Ook voor 2022 staan er een aantal wijzigingen op het programma. Deze hebben onder meer betrekking op de hoogte van de zorgpremie, de inhoud van de basisverzekering en de hoogte van het eigen risico. Vervolgens gaan de verschillende zorgverzekeraars met deze informatie aan de slag. Ze berekenen hun premies voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen voor 2022 en maken deze bekend via hun website. Hierna kan elke verzekerde kijken of het aanbod voldoet aan zijn of haar wensen. Tot en met 31 december 2021 kan iedereen zijn oude zorgverzekering opzeggen. De absolute einddatum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering is 31 januari 2022.

Je nieuwe zorgpremie in 2022

Door de hogere kosten van de zorg gaan de premies in 2022 iets omhoog. Bij de ene zorgverzekeraar zal de stijging wat hoger zijn dan bij de ander. De gemiddeld stijging van de zorgpremie is zo’n 3 euro per maand. Veel mensen hebben recht op gedeeltelijke of volledige zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag gaat in 2022 met ongeveer 4 euro omhoog. Hiermee kan de hogere zorgpremie opgevangen worden. Verder zijn er bij verschillende verzekeraars ook wijzigingen in de aanvullende zorgverzekeringen voor 2022.

Basisverzekering in 2022

Veel behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De inhoud van dit basispakket blijft grotendeels hetzelfde. Wel zijn er voor 2022 een paar aanpassingen. Dit betreft onder meer de paramedische herstelzorg voor covid-19 patiënten. Veel van hen hebben zelfs na hun herstel van corona nog klachten. Als ze hiervoor oefentherapie, fysiotherapie, ergotherapie of diëtetiek nodig hebben, zal dit door de basisverzekering gedekt worden. Ook is er vanaf 2022 een vergoeding voor het verblijf bij CAR-T therapie na behandeling in het ziekenhuis. Verder worden vanaf 2022 meer medicijnen vergoed vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld voor Duchenne, SMA, acute hepatische porfyrie en chronische hypoparathyreoïdie.

Eigen risico in 2022

Wat niet verandert in 2022 is de hoogte van het eigen risico. Deze blijft met € 385 op hetzelfde niveau als in 2021. Natuurlijk kun je er net als in andere jaren voor kiezen om je eigen risico te verhogen naar bijvoorbeeld € 485, € 585 of zelfs € 885.