Wat is emotionele chantage?

Wat is emotionele chantage?

Bij emotionele chantage wordt een slachtoffer gedwongen om iets te doen, omdat er anders bepaalde informatie wordt gepubliceerd. Gebeurt er wat de chanteur zegt, dan heeft dit geen gevolgen. Dat wordt ook duidelijk gemaakt aan het slachtoffer. We spreken dan van emotionele chantage.

Chantage kan iedereen overkomen

Ieder mens heeft geheimen. Ieder mens heeft bepaalde behoeften of ervaringen waarvan niet gewenst is dat deze worden gedeeld met anderen. Vaak zeggen mensen: “Ik ben een open boek”, of “Wat is er nu voor interessants over mij te weten?”, maar eigenlijk is er toch meer te bedenken dan eerst gedacht.

Daardoor is iedereen kwetsbaar voor emotionele chantage. Het kan iedereen overkomen. Chanteurs weten dat heel erg goed. Ze vragen bijvoorbeeld geld om een geheim niet uit te laten lekken, of in het bedrijfsleven eisen ze een bepaalde positie op, op straffe van het uit laten lekken van gevoelige informatie over de manager.

Hoe strafbaar is chantage?

Chantage is zeker strafbaar. De politie kan beslissen over te gaan tot vervolging, als het slachtoffer aangeeft dat de politie de verdachte vervolgt. We zien chantage als een zogenaamd ‘klachtdelict’. Wanneer de verdachte wordt vervolgd, kan deze een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar of een geldboete van maximaal de 5e categorie verwachten.

Kortom: wie wordt gechanteerd, doet er goed aan om aangifte te doen en in te zetten op vervolging. Chantage is strafbaar omdat degene die chanteert geen recht heeft op het voordeel bij de chantage. De volgende elementen leveren een strafbare zaak op:

  • De verdachte had de bedoeling zichzelf of een ander in strijd met het recht te bevoordelen;
  • Er wordt gedreigd met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim;
  • Er wordt gedwongen tot afgifte van een goed (zoals geld), of het aangaan van een schuld;
  • De verdachte wordt als schuldig aan afdreiging gestraft.

Advocaat inschakelen

Chantage is een heftige gebeurtenis. Daarom is het niet fijn om alleen in de rechtszaal te zitten, als het tot een zaak komen. Laat een advocaat daarom het woord voor je doen. Zo wordt er gezegd wat er gezegd moet worden, en beperk je de schade.