Tips voor verhuurders

Tips voor verhuurders

Als verhuurder van goed kunt u last ervaren van huurders die zich niet aan de regels houden die in het huurcontract zijn opgenomen. Hier volgen enkele tips om ervoor te zorgen dat huurders de afspraken nakomen en dat de relatie tussen jullie goed blijft.

Selectieproces

Als verhuurder heeft u graag dat er huurders komen en kunt u niet wachten om te verhuren. Het is alleen niet verstandig om aan de eerste de beste te gaan verhuren, u kunt beter een goed langer leeg laten staan, dan direct aan de eerste de beste te verhuren waar onzekerheid bij is. Als verhuurder is het verstandig om verschillende zaken helder te hebben voordat u iets verhuurd:

  • Huidige inkomsten situatie: Heeft de potentiële huurder een baan, zo ja voor hoeveel uur?
  • Gezinssituatie: Hoe ziet de gezinssituatie van de mogelijke huurder eruit.
  • Persoonlijkheid: Is het een persoon die respectvol om zal gaan met de ruimte of niet?

Door te vragen naar dit soort dingen kan voorkomen worden dat er problemen zullen ontstaan op het gebied van overlast, huurachterstand, vernieling etc. Mochten ze deze gegevens weigeren te geven kunt u ervoor kiezen om niet aan hem/haar te verhuren.

Duurtijd van de huur

Als startende verhuurder moet u niet gaan werken met lange huurcontracten van meerdere jaren. Mocht er ooit een rotte huurder tussen zitten kunt u bijvoorbeeld na 1 jaar het contract niet laten verlengen. Zo kunt u sneller van rotte huurders afkomen die zich niet aan de afspraken houden.

Contract

Als verhuurder heeft u enkele afspraken opgesteld die nagekomen moeten worden. Deze afspraken zijn opgenomen in het huurcontract en dienen nageleefd te worden. Als verhuurder heeft u de mogelijkheid om inspecties uit te voeren als het vooraf duidelijk aangegeven wordt. Zo heeft u de mogelijkheid om te controleren of de huurder zich aan de afspraken houdt.

Naast inspectie van het goed heeft u ook afspraken over de betaling van de huur, wanneer die voldaan zal moeten zijn. Mocht het voorkomen dat een huurder meerder malen al niet heeft kunnen betalen kunt u gebruik maken van een QuickScan om er snel achter te komen wat de redenen zijn van de te late betalingen. Zo kunt u drastische stappen voorkomen zoals de verhuurder direct uit het goed te zetten. Met een QuickScan bij huisbezoek wordt er met de huurder gekeken hoe de financiële problemen opgelost kunnen worden zodat ze de huur wel kunnen gaan betalen. Het is namelijk beter om een huidige goede huurder te behouden dan een nieuwe vinden, het zoeken kost u geld omdat het goed leeg staat en het geen geld oplevert.