Hoe wordt er wederzijds vertrouwen gecreëerd in de zorg

Hoe wordt er wederzijds vertrouwen gecreëerd in de zorg

Vertrouwen is belangrijk om verbinding met elkaar te kunnen maken. Dat is in elke relatie nodig. Dus niet alleen privé maar ook tijdens het werk. Ook voor de zorg geldt dat vertrouwen van groot belang is. In de zorg heb je vaak te maken met verschillende betrokken partijen. Dat zijn natuurlijk de zorgaanbieders en de patiënten, maar ook partijen zoals de zorgverzekeraars en gemeenten die de zorg verdelen in de regio. Het is dan ook belangrijk dat deze partijen op een goede manier met elkaar samenwerken en vertrouwen scheppen, maar hoe wordt daarvoor gezorgd?

Horizontaal toezicht

Het scheppen van vertrouwen tussen de verschillende betrokken partijen in de zorg wordt gedaan met behulp van horizontaal toezicht. In het kort gezegd betekent dat de betrokken partijen met horizontaal toezicht naar elkaar kijken wat er in het volledige proces gebeurt. Met andere woorden, er wordt samengewerkt aan het scheppen van duidelijkheid. Het gaat dan voornamelijk om de zorg die verleend wordt, de uitgaven die er gedaan worden en de declaraties die hiervoor gedaan worden. Door toezicht te houden op elkaar en elkaars taken en verantwoordelijkheden te respecteren, wordt er vertrouwen gewekt.

Waar draait het om?

Bij horizontaal toezicht draait het om de juiste manier van verwerken van verschillende zaken. Als er behandelingen worden uitgevoerd, dan zijn deze vaak te declareren bij de verzekeraar. Hiervoor moet er in eerste instantie op de juiste manier geregistreerd worden. De behandelaar moet de behandeling omschrijven en transparant zijn over hetgeen is uitgevoerd. Hierover moet geen onduidelijkheid ontstaan. Als dat wel het geval is dan kan een andere partij, door toedoen van het toezicht, de persoon hierop aanspreken. Vervolgens moeten de kosten die gemaakt zijn gedeclareerd worden. Er wordt verwacht dat alle partijen zich aan de wettelijke regels houden, horizontaal toezicht is dus een extra controlepunt.

Basisprincipes van horizontaal toezicht

Om voor goed horizontaal toezicht te kunnen zorgen zijn er een aantal basisprincipes van belang. Het is belangrijk dat er vertrouwen is tussen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De basisprincipes bestaan uit registreren op de juiste manier, dus duidelijke administratie bijhouden, declareren volgens de regels, verantwoordelijkheid nemen voor de eigen acties en transparant zijn over de gang van zaken met betrekking tot de behandelingen. Als behandelaars, zorgverzekeraars en andere partijen die betrokken zijn zich hieraan houden en elkaar controleren op deze punten, dan wordt er wederzijds vertrouwen gecreëerd in de zorg.