HACCP plan voor ieder bedrijf dat met voedingsmiddelen werkt

Ieder bedrijf dat voedingsmiddelen produceert, verwerkt of verdeeld, is wettelijk verplicht een HACCP plan te hebben en na te leven. Dit plan werd opgenomen in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen.
Voor het opmaken van het plan heeft de zaakvoerder de keuze om er zelf één op te maken of het voorgestelde plan over te nemen.

De fasen van het HACCP plan

Eerst en vooral dienen de mogelijke gevaren in kaart gebracht te worden. De kritische punten in de keten worden geïnventariseerd en hiertegenover worden normen opgesteld. Om de voedselveiligheid te garanderen moet op deze kritische punten controle worden uitgevoerd en moeten maatregelen ter beschikking zijn om afwijkingen te kunnen corrigeren.
Het spreekt voor zich dat de procedures moeten bekend en gekend zijn. Ook het documenteren hiervan zit in het plan vervat.
Ten slotte dienen nog verificatieprocedures te worden opgesteld.
Eénmaal aan al deze fasen is voldaan, kan men stellen dat het HACCP plan op punt staat en dat alles werd gedaan om de voedselveiligheid op een maximaal niveau te krijgen.

HACCP certificaat

Een bedrijf dat een wettelijk HACCP plan heeft en dit ook naleeft, wordt hiervoor beloond met een certificaat. Aan de hand van dit certificaat weten consumenten dat alles in het werk werd gesteld om de voedselveiligheid te garanderen. In winkels en restaurants met dit certificaat kan de consument met een gerust gevoel aankopen of verbruiken.

Voordeel voor het bedrijf

Als bedrijf heb je er alle baat bij je HACCP certificaat te behalen. Niet alleen zal dit een grotere omzet genereren, het kan je ook kosten besparen. Bedrijven die het certificaat bezitten, worden immers in veel gevallen niet aansprakelijk gesteld indien zich toch een besmetting zou voordoen.
Er is even wat tijd en energie nodig voor het opmaken ven het plan en het behalen van het certificaat maar dit is op geen tijd uitgewonnen door de voordelen die het met zich meebrengt.