Gevolgen waar je als werkgever rekening mee moet houden bij verzuim

Gevolgen waar je als werkgever rekening mee moet houden bij verzuim

Je hebt als ondernemer baat bij een zo laag mogelijk verzuim onder je personeel. Niet alleen waarborgt dit de continuïteit van de organisatie, ook helpt het potentieel grote financiële en sociale gevolgen te voorkomen. In dit artikel lees je meer over hetgeen waarmee je rekening dient te houden, op het moment dat het verzuim onder je personeel groeit. Wat betekent dit financieel gezien? Op welke manier draagt je bij aan een snelle re-integratie van de afwezige medewerkers? Enzovoorts. Ook wordt ingegaan op de verschillende preventieve maatregelen die je kunt nemen, om de kans op een hoog verzuim onder je personeel te verkleinen. Welke stappen heb jij hier al in gezet? 

Financiële gevolgen van verzuim onder je personeel

Op het moment dat medewerkers ziek thuis komen te zitten, heeft dit financiële gevolgen voor de organisatie. Een medewerker moet in de eerste twee jaar van diens afwezigheid door ziekte worden doorbetaald door de werkgever. Tegelijkertijd wil je mogelijk een vervanger in dienst nemen, om de continuïteit niet te schaden. Het betekent dat je extra kosten kwijt bent voor hetzelfde werk. Er zijn verschillende verzekeringen af te sluiten, waarmee je jezelf als ondernemer beschermt tegen kosten. Je hebt ziekte onder personeel immers nooit volledig in eigen hand. 

Verzekeringen voor medewerkers van je organisatie

Niet alleen het afsluiten van een verzekering voor je onderneming is interessant. Kijk ook eens naar bijvoorbeeld een WGA Hiaat verzekering, welke je voor de medewerker afsluit. Het is een teken van goed werkgeverschap richting de zieke medewerker. Met deze verzekering wordt het inkomen van een medewerker aangevuld, wanneer deze na twee jaar nog niet volledig aan het werk is en voor minimaal 35% arbeidsongeschikt verklaard is. De WGA Hiaat verzekering dekt het inkomen van de medewerker tot maximaal 70%, waarbij een maximum geldt van 59.706 euro aan verzekerd loon. 

Groot voordeel voor de medewerker van zo’n WGA Hiaat verzekering, afgesloten door diens werkgever, zit in het feit dat de risico’s die deze medewerker loopt kleiner zijn. Een medewerker zal diens vaste lasten in veel gevallen kunnen blijven betalen. 

Verzuim onder personeel heeft ook sociale gevolgen

Niet alleen kent het verzuim onder personeel financiële gevolgen voor zowel de werkgever, als na twee jaar ook voor de werknemer. Er dient daarnaast rekening te worden gehouden met het sociale aspect van deze situatie. Een medewerker zal steeds minder betrokken zijn bij de organisatie, waardoor het lastiger wordt om op een later moment terug te keren. Het maakt dat het voor bedrijven zaak is om zo snel mogelijk in te zetten op een snelle re-integratie van de medewerker. 

Re-integreren op een andere functie

Een snelle re-integratie betekent niet dat moet worden gekeken, wanneer een zieke werknemer terug kan keren in diens oude functie. Kijk verder dan dat! Mogelijk zijn er andere functies binnen de organisatie, die de medewerker met diens huidige arbeidsongeschiktheid zou kunnen vervullen. Op deze manier blijft de medewerker betrokken en levert deze waarde aan de organisatie. Een derde optie om een snelle re-integratie mogelijk te maken, is het zoeken naar mogelijkheden bij leveranciers en partners.

Verklein het risico op verzuim onder het personeel

Nog beter dan een snelle re-integratie is het voorkomen van verzuim onder je personeel. Zet in op vitaliteit en stimuleer medewerkers goed te letten op hun gezondheid. Organiseer regelmatig een gezamenlijke lunchwandeling, zorg dat de kosten voor een abonnement bij de sportschool vergoed worden door jou als werkgever, enzovoorts. Er zijn verschillende werkgevers die bij de inrichting van hun bedrijfspand kiezen voor een interne sportschool. Het kan ontzettend leuk zijn om als collega’s met elkaar te sporten aan het eind van de werkdag; het werkt vaak motiverend.