Efficiënter werken? Zorg voor toegewijde werknemers met deze 5 tips!

Efficiënter werken? Zorg voor toegewijde werknemers met deze 5 tips!

Op een werkvloer is het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd en toegewijd zijn aan de dienstverlening die het bedrijf uitdraagt. Hierdoor wordt er efficiënter gewerkt, blijft de sfeer optimaal en kunnen er betere resultaten worden behaald. Een bevlogen medewerker zal meer energie in de werkzaamheden stoppen en ook anderen in het team kunnen motiveren om eenzelfde motivatie op te brengen. Het is hierbij belangrijk dat de juiste balans te vinden, zodat dergelijke medewerkers niet teveel op hun schouders nemen en op een burn-out afstormen. Hoe zorg je als bedrijf dan op een positieve manier voor toegewijde werknemers zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden? Hier zijn enkele tips voor te benoemen.

Tip 1: Beloningen voor het behalen van doelstellingen

Een goede motivatie kan worden aangemoedigd door het uitgeven van beloningen, zodra medewerkers bepaalde doelstellingen hebben behaald. Dit kan in de vorm van loonsverhoging, een bonus of een geschenk. Een goede attentie hiervoor zou bijvoorbeeld een originele gadget zijn, waarmee je blijk geeft van waardering. Een horloge van hout kan een uitstekende optie zijn, waar menigeen bewondering voor zal kunnen opbrengen. Een horloge is iets wat iemand bij zich kan dragen en andere medewerkers zien zo ook duidelijk wat toewijding kan opleveren.

Tip 2: Breng duidelijkheid over het organisatiedoel

Als leidinggevende is het belangrijk om duidelijkheid te brengen aan wat er van werknemers verwacht wordt. Door iedereen op de hoogte te brengen wat de doelstellingen zijn en hoe de werkzaamheden behoren te worden uitgevoerd om deze te behalen, weet iedereen waar ze aan toe zijn. Je kunt hier als werknemer dan op in springen en je aandacht richten op het vervullen van deze taken om datzelfde doel te helpen verwezenlijken. Zolang onduidelijk blijft wat er van werknemers verwacht wordt, blijven medewerkers ongemotiveerd.

Tip 3: Wees complimenteus

Het is belangrijk om waardering uit te spreken naar je werknemers. Zelfs voor het normale werk dat dagelijks verricht wordt, mag soms een complimentje geuit worden. Uiteraard loont het om medewerkers nog meer te waarderen als er een speciale prestatie is geleverd. Dit mag zeker niet onopgemerkt blijven. Door te waarderen krijg je toegewijde medewerkers.

Tip 4: Speel in op kwaliteiten

Een goede werkgever kent de mensen die voor hem werken. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de kwaliteiten die iemand meebrengt en die kunnen bijdragen aan betere resultaten. Door deze kwaliteiten te erkennen, toon je waardering en voelt een medewerker zich gezien en begrepen. Ook dit zal bijdragen aan meer toewijding op de werkvloer.

Tip 5: Houd het zakelijk

Om medewerkers te motiveren is het belangrijk dat ze gerespecteerd worden in de hiërarchie. Door als werkgever niet te persoonlijk te worden, maar eerder een betrouwbare werkrelatie op te bouwen, zul je meer respect krijgen. Als medewerkers weten hoe ze je kunnen inschatten, zal dit meer motiveren om goede resultaten te behalen.