De kosten van een burn-out

De kosten van een burn-out

Burn-outs komen steeds vaker voor. In 2017 gaf zestien procent van de werknemers (15-75 jaar) aan zich een paar keer in de maand mentaal vermoeid te voelen. Deze vermoeidheidsklachten kunnen zich ontwikkelen naar een burn-out. Maar wat voor gevolgen heeft uitval voor de werkomgeving?

Uitval van werkkrachten

In 2016 liep ongeveer drie procent een beroepsziekte op die vastgesteld werd door een arts. Van die drie procent werd 1,6 procent gediagnosticeerd als een psychische ziekte. Gemiddeld genomen betekent dit dat de werknemer met de niet-psychische ziekte zo’n 37 dagen niet op zijn werk verschijnt, volg ens bronnen van het TNO. Voor werknemers met een burn-out of depressie ligt dat aantal dagen een stuk hoger. Zij werken 55 dagen niet. Ter vergelijking: een werknemer die af en toe een griepje heeft, maar waarbij geen beroepsziekte gediagnosticeerd is, verzuimt gemiddeld zes dagen.

De kosten van uitval

Deze uitval van werkkracht moet gecompenseerd worden. Dit betekent in de praktijk dat er vaak een oproepkracht ingezet moet worden of dat het anderszins opgevangen moet worden binnen de organisatie. Dit brengt kosten met zich mee. Het doorbetalen van het loon van de werknemer met een burn-out loopt ook door. Daarnaast zijn er zorgkosten verbonden met haar of zijn verzuim. Volgens TNO lopen het verzuim, arbeidsongeschiktheid en de zorgkosten gezamenlijk op tot 8,7 miljard euro per jaar.

Gezonde werknemers

Als werkgever wil je koste wat het kost voorkomen dat je werknemers één voor één uitvallen. Niet alleen omdat de kosten oplopen, maar ook omdat het de werksfeer op kantoor simpelweg niet ten positieve beïnvloed. Blijf dus waakzaam en schat goed in hoeveel taken elke werknemer heeft en of dit te veel zou kunnen zijn. Het belangrijkste is om het gesprek aan te gaan met je werknemers en om elkaars behoeften af te stemmen. Wees een luisterend oor. Wees een mens en niet alleen de leidinggevende.

Te laat met signaleren

Wellicht ben je te laat met het signaleren van deze ziekte en is het leed al geschied. In dat geval leg je je werknemer niet te veel druk op om veel contact te houden met jou als werkgever. Het blijven communiceren met elkaar kan averechts werken aangezien de werknemer ‘werk’ associeert met jou. Verwijs de zieke werknemer door en laat hem of haar een burn-out behandeling volgen. Zo komt hij of zij er snel weer bovenop, ben jij een goede werkgever en beperk je de kosten.