Corporate finance, belangrijk voor elke onderneming

financieel adviseur

Het begrip ‘corporate finance’ is er één die bij het merendeel van de ondernemers wel bekend in de oren zal klinken. In principe heeft dit begrip dan ook betrekking tot alles wat te maken heeft met het kapitaal waar uw onderneming over beschikt… of niet beschikt. In het bijzonder is het zo dat het financieren van bepaalde activiteiten centraal staat bij corporate finance. Dit betekent dat ze deel uitmaakt van de accounting. Bent u eigenlijk nog niet helemaal bekend met het begrip corporate finance en wilt u daar nu graag verandering in brengen? Neem dan zeker even grondig de interessante informatie door welke hieronder is terug te vinden! 

 

  • Corporate finance en bedrijfsovernames 

 

In de praktijk is het mogelijk dat er bij corporate finance de focus wordt gelegd op verschillende situaties die zich voordoen. In eerste instantie kan corporate finance dan ook betrekking hebben tot bijvoorbeeld fusies en overnames. Het regelen en financieren van een overname kan een behoorlijke opdracht zijn. Lang niet elke ondernemer beschikt dan ook zomaar over de mogelijkheid om dit volledig zelf te doen, integendeel. Bent u ook van plan om voor een geplande overname een beroep te doen op een gespecialiseerde partij in corporate finance? In dat geval is het wel steeds aangeraden om een onderneming onder de arm te nemen welke over aantoonbare ervaring beschikt met betrekking tot zowel beursgenoteerde als private ondernemingen. Alleen op deze manier kunt u er namelijk echt zeker van zijn dat uw geplande overname op de meest optimale wijze zal kunnen verlopen.

 

  • De meerwaarde van corporate finance bij financiële problemen

 

Corporate finance staat er eveneens om bekend een oplossing te kunnen bieden voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. In het bijzonder de voorbije jaren kon er worden vastgesteld dat er door menig aantal bedrijven voor hun debt solutions werd gekeken in de richting van corporate finance. Dat is zeker niet zo vreemd, integendeel. Er kan door een corporate finance adviseur dan immers worden gekeken naar de mogelijkheden op vlak van herstructurering. Ook eventuele andere opties kunnen worden onderzocht om uw bedrijf er terug financieel bovenop te kunnen helpen. Tegelijkertijd kan een expert in corporate finance u eveneens adviseren over hoe uw omzet en ook uw winst te maximaliseren. 

 

  • Uw corporate finance uitbesteden of niet?

 

Dat corporate finance een belangrijk onderdeel van de accounting vormt voor wat uw onderneming betreft mag inmiddels wel duidelijk zijn. Dit gezegd zijnde stellen heel wat partijen zich vaak de vraag of ze dit nu zelf voor hun rekening zouden moeten nemen of er toch maar beter voor kiezen om hun bedrijfsfinanciën uit te besteden aan een echte expert. Het spreekt voor zich dat deze laatste keuze u altijd de meeste zekerheid zal bieden. Het uitbesteden van uw corporate finance aan een expert met kennis van zaken is dan ook steeds veruit het interessantst. U dient er eigenlijk enkel en alleen rekening mee te houden dat er in dit geval extra kosten aangerekend zullen worden. Deze extra kosten wegen in de praktijk echter geenszins op tegen de mogelijke boetes waarmee u kunt worden geconfronteerd wanneer blijkt dat bepaalde aspecten van uw bedrijfsfinanciën niet correct zijn aangegeven of uitgevoerd. Uw corporate finance uitbesteden is in de praktijk dan ook altijd aan te raden.