Brandveiligheid op de werkvloer

Brandveiligheid op de werkvloer

Zorgen dat de brandveiligheid op de werkvloer goed is geregeld is heel belangrijk. Zeker wanneer het gaat om een groot gebouw met meerdere verdiepingen moet er goed nagedacht worden over mogelijke ontruiming van het pand. Met het opstellen van een ontruimingsplan wordt duidelijk hoe een pand snel en veilig kan worden ontruimd.

Hoe belangrijk is snelheid?

Snelheid is een belangrijke factor van het ontruimingsplan. Het gaat niet alleen om hoe snel een brand zich kan ontwikkelen, ook hevige rookvorming is een gevaar om rekening mee te houden. Deze snelheid begint bij het constateren van een mogelijke brand. Zorg daarom altijd voor voldoende rookmelders. Rookmelders moeten regelmatig gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat ze werken. 

Vluchtroutes moeten herkenbaar zijn

Door middel van noodverlichting en pictogrammen kan een vluchtroute worden aangeduid. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de meest efficiënte vluchtroutes. In geval van gebouwen met meerdere verdiepingen kan dit verder gaan dan enkel het aangeven van de meest efficiënte route. Er kunnen bijvoorbeeld ook vluchtladders beschikbaar zijn. Ook voor dit soort zaken bestaan pictogrammen welke bijdragen aan een zo snel mogelijke ontruiming.

Zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig?

Een brand begint klein, maar kan zich snel uitbreiden tot een oncontroleerbare brand. Wanneer er snel ingegrepen wordt kan erger worden voorkomen. Om in te kunnen grijpen moeten er natuurlijk wel blusmiddelen binnen handbereik zijn. Zorg dus voor voldoende blusmiddelen in het pand en maak ze vindbaar door middel van pictogrammen. Daarnaast is het belangrijk dat blusmiddelen in ieder geval één keer per jaar worden gecontroleerd.

Het is ook van belang dat er gekeken wordt welke blusmiddelen het best passen bij de situatie. Een poederblusser is bijvoorbeeld universeler dan een schuimblusser, maar richt wel meer nevenschade aan. Een schuimblusser kan voldoende zijn voor brandbare vloeistoffen, maar is niet geschikt voor het blussen van natuurlijke stoffen en gassen. Het juiste blusmiddel kiezen is dus van groot belang!

Zorg ervoor dat personeel op de hoogte is

Het opstellen van een vluchtplan heeft weinig effect als het personeel er niet van op de hoogte is. Buiten dat men weet welke route genomen moet worden voor het verlaten van het pand, moeten ook de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Is het personeel op de hoogte van hoe brandblussers gebruikt moeten worden? Hoe kan er alarm geslagen worden bij constatering van een brand? Zorg dat personeel op de hoogte is van de veiligheidsinstructies.