Wat wordt er verstaan onder een PDCA-cyclus?

Wat wordt er verstaan onder een PDCA-cyclus?

PDCA staat voor Plan, Do, Check en Act. Het is een cyclus waarmee je bedrijfsprocessen kunt verbeteren. Klinkt het je vaag in de oren? Maak je geen zorgen, want dat valt reuze mee. Met de PDCA-cyclus kun je stapsgewijs je werk, prestaties en organisaties dusdanig verbeteren dat je je bedrijf naar een hoger niveau kunt tillen. In deze blog wordt dieper ingegaan op het begrip PDCA en de vele voordelen ervan. Wil je meer weten over de PCDA-cyclus en wat het allemaal inhoudt? Je kunt het lezen in deze blog!

De PLAN-fase

PLAN is de eerste fase van de PDCA-cyclus. In deze fase maak je een businessplan die aansluit op de missie en het beleid van je organisatie. In dit businessplan schrijf je al je plannen helder uit, zodat ze begrijpelijk zijn voor iedereen die het document leest.

De DO-fase

Het tweede deel van de PDCA-cyclus is DO. In deze stap voer je de plannen die je bij PLAN hebt opgesteld uit. Je kunt nieuwe activiteiten uitproberen en een beetje experimenteren. Fouten maken mag, want daar leer je alleen maar van. In deze fase kom je vanzelf hindernissen tegen die je moet overwinnen. De DO-fase staat eigenlijk in het kort voor het oplossen van problemen en het management van alle bedrijfsprocessen.

De CHECK-fase

In de derde fase van de PCDA-cyclus bekijk je hoe alle plannen zijn uitgepakt en of ze aansluiten bij je verwachtingen. Je pakt je targets en KPI’s er nog eens bij en bekijkt of je alle targets hebt gehaald. Zo ja, dan weet je dat je plan heeft gewerkt. Zo niet, dan kun je kijken naar de mogelijkheden voor verbetering.

De ACT-fase

In de laatste fase doe je hetzelfde als bij de PLAN-FASE. Je doet je plannen opnieuw maar hebt ze aangepast en verfijnd. Ook kun je in deze fase de uitvoering van je plannen bijsturen en processen proberen te verbeteren. Deze fase staat vooral voor experimenteren, want hierdoor kun je bekijken of een bepaalde oplossing werkt. Als je nieuwe werkt kun je deze namelijk toepassen op meerdere processen!