Wat is een vetafscheider precies?

vetafscheider keuken

Wellicht één van de eerste investeringen die je als horecazaak zal willen (en eigenlijk ook moeten) doen is deze in een zogenaamde vetafscheider. Het is niet alleen voor grootkeukens, maar ook voor horecazaken verplicht om gebruik te maken van een dergelijk systeem. Deze verplichting is er gekomen omdat etensresten en vetten er anders voor zouden kunnen zorgen dat de riolering verstopt raakt. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Ben jij ook van plan om een horecazaak op te starten en zou je graag willen kunnen achterhalen wat je nu precies kan verwachten van de werking waar een vetafscheider over beschikt? Lees dan vooral snel even verder!

Wat is de functie van een vetafscheider precies?

De belangrijkste taak waar een afscheider over beschikt is natuurlijk het tegenhouden van bezinkbaar en drijvend vuil dat zich in het afvalwater bevindt. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat het rioolstelsel kan worden beschermd. Een dergelijke installatie is eigenlijk opgedeeld in verschillende virtuele delen. Het gaat hierbij in eerste instantie om de zogenaamde slibvang ruimte met daarnaast vervolgens ook de daadwerkelijke vetafscheider. In de eerste ruimte zullen de zware resten naar de bodem zakken terwijl ze in de tweede ruimte naar boven zullen komen drijven op het water. Tussenin zal er vastgesteld kunnen worden dat het water vrij wordt gehouden van slib en vetten. Dit water kan dan ook veilig worden afgevoerd naar de riolering.

Het is zo dat er op de markt verschillende soorten vetafscheiders zijn terug te vinden. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen de exemplaren die beschikken over twee afzonderlijke putten evenals de exemplaren die beide ruimten combineren tot één put. Voor alle duidelijkheid geldt dat gebruikmaken van een afscheider uitsluitend geschikt is voor grootkeukens evenals voor de horeca. Dit betekent dat met name sanitair- evenals regenwater absoluut niet aangesloten mogen worden op een vetafscheider. Hier moet zeker rekening mee worden gehouden.

HorecaRama – Alles voor de horeca!

Wat met het onderhoud van je vetafscheider?

Het spreekt voor zich dat je niet alleen maar rekening zal moeten houden met het kopen van een vetafscheider. Wat namelijk bovendien ook te denken van het onderhoud dat erbij moet worden uitgevoerd? Het spreekt namelijk voor zich dat na verloop van tijd zowel de slib- evenals de vetlaag aanzienlijk kan gaan aandikken. Om te voorkomen dat dergelijke vetten evenals etensresten toch kunnen gaan doorspoelen tot in het riool dient de afscheider tijdig geleegd te worden. In principe is het zo dat het onderhoud van een afscheider bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • Het legen van de vetafscheider;
  • Het grondig reinigen van de afscheider;
  • Het opnieuw vullen van de afscheider met koud water.

Bovenstaande lijkt in de praktijk een koud kunstje te zijn, maar je moet er wel rekening mee houden dat je verplicht bent om daarvoor een beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf. Het contacteren van een erkende ruimingsdienst is onder meer vereist omdat je alleen op die manier over een zogenaamd verwerkingsattest kan komen te beschikken. Een dergelijk attest heb je echt nodig. Ga dus zeker niet zomaar proberen om de vetafscheider zelf te legen en schoon te maken. In de praktijk zal je er in dat geval hoe dan ook al snel achter komen dat dit helemaal niet zo’n koud kunstje is als je mogelijks in eerste instantie had gedacht, integendeel.