Verschil groot- en kleinverbruik van gas

Gaat het om elektriciteit en gas, dan maken we onderscheid in grootverbruikers en kleinverbruikers. Over het algemeen zijn de grootverbruikers voornamelijk bedrijven. Dat dit onderscheid gemaakt wordt, is niet zomaar. Dit heeft onder andere te maken met de rechtsbescherming en met de mogelijkheid om te onderhandelen met de leverancier. Het is dus van belang dat je weet wanneer je een groot- of kleinverbruiker bent en welke regelingen daarmee gepaard gaan.

Wanneer ben je een groot- of juist kleinverbruiker?

De indeling is gebaseerd op de maximale hoeveelheid energie die per tijdseenheid kan worden afgenomen. Je bent een grootverbruiker in de ogen van de Elektriciteitswet als je een aansluiting hebt van 3×80 Ampére. Volgens de Gaswet ben je een grootverbruiker als je een gasmeter hebt die groter is dan G25. Dit houdt in dat er een doorlaatwaarde is van meer dan 40 kubieke meter gas per uur. De prijzen voor grootverbruik van gas zijn ook anders. Veel zakelijke energieleveranciers hebben speciale prijzen voor grootverbruikers, zoals Gazprom Energy. Je bent dus automatisch een kleinverbruiker als de elektriciteitsaansluiting maximaal 3×80 Ampére is en als je een gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Een huis heeft gemiddeld een G4 of een G6 gasmeter en komt dus bij lange na niet in de buurt van een grootverbruiker. Je kunt deze getallen terug vinden op je energienota of in de meterkast. Mocht je het nergens kunnen vinden, dan kun je altijd even contact opnemen met de netbeheerder.

 

Waarom dit onderscheid?

Er gelden andere regels en wetten voor kleinverbruikers dan voor grootverbruikers. Zo hebben energieleveranciers een vergunning nodig om energie te leveren aan kleinverbruikers. Deze vergunning moeten ze krijgen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dit zorgt ervoor dat kleinverbruikers beter beschermd zijn dan grootverbruikers. Aan de andere kant kan een grootverbruiker onderhandelen over de leveringsprijs en andere voorwaarden en dat kan een kleinverbruiker niet. Verder wordt een grootverbruiker maandelijks afgerekend op het werkelijke verbruik. Een kleinverbruiker betaalt maandelijks als het ware een voorschot en wat hij niet heeft verbruikt, krijgt hij aan het einde van het jaar terug. Er zijn dus wel degelijk verschillen tussen grootverbruikers en kleinverbruikers. Ben jij een grootverbruiker als het aan komt op gas? Informeer dan eens bij Gazprom Energy naar de mogelijkheden.flame-871136_640