Een cursus verandermanagement

Voor veel organisaties is flexibiliteit een voorwaarde om in te kunnen spelen op een veranderende situatie. Het vergroot de slagkracht van de organisatie als geheel. Veranderingen, hoe goed bedoeld ook, kunnen ook leiden tot weerstand onder de medewerkers. Een cursus verandermanagement kan in veel gevallen de weerstand in goede banen leiden en handvaten aanreiken om de gewenste verandering succesvol vorm te geven in een organisatie. Op die manier wordt de weerstand omgebogen in een actieve houding van de betrokkenen.

Veranderen is meer dan ‘het even regelen’

In de meest basale vorm beoogt een cursus verandermanagement meer te betekenen dan ‘even de dingen regelen’. Het gaat om het grip krijgen op actuele veranderingsprocessen, de gevolgen voor de organisatie en hoe deze veranderingen effectief kunnen worden omgezet in concrete acties.

Verschillende veranderingsprocessen

Binnen organisaties kan er sprake zijn van een geplande of een spontane verandering. In beide gevallen is communicatie een essentieel onderdeel van het hele veranderingsproces. Zo is het bij een geplande verandering van belang om de medewerkers te informeren over de geplande verandering. In een cursus verandermanagement wordt daarom ook de nadruk gelegd op de input vanuit de medewerkers om zodoende draagvlak te realiseren.

Wat leer je tijdens een cursus verandermanagement

De noodzaak tot het doorvoeren van veranderingen in de organisatie is de rode draad in een cursus verandermanagement. Tijdens de cursus krijgt de cursist de kennis om het hele veranderingsproces in kaart te brengen. Zo weet je als deelnemer welke afdeling direct zijn betrokken in het hele proces en welke fasen er worden doorlopen. Daarnaast leer je welke strategie├źn bruikbaar zijn om het beoogde resultaat te optimaliseren.

Veranderingsprocessen en weerstand

Organisaties die bezig zijn met een veranderingsproces krijgen altijd te maken met weerstand. Tijdens een cursus verandermanagement is dit dan ook een belangrijk onderdeel. Als cursist leer je hoe je op de juiste manier met weerstand in de organisatie kunt omgaan. Er is ruime aandacht voor het omvormen van weerstand naar een situatie waarin medewerkers actief deelnemen aan het gehele proces.