Een accountant inschakelen voor een vereniging

Een accountant inschakelen voor een vereniging

Een accountant voor uw vereniging inschakelen? Dat is zeker geen gekke gedachte, want met alle wet- en regelgeving waar een vereniging zich aan dient te houden, is de extra kennis en ervaring van een professional vaak geen overbodige luxe. De accountant kan uw vereniging bijstaan bij verschillende financiële onderwerpen, zoals het opstellen van een jaarrekening, het verwerken van belastingaangiftes en de administratie van inkomende bedragen. Hoe hij dat doet en welke meerwaarde hij voor uw vereniging heeft, leest u in dit blog.

Waarom heeft uw vereniging een accountant nodig?

Of uw vereniging nou heel groot is of juist op een kleinschalige basis opereert, een accountant als Stolwijkacc.nl kan vaak soelaas bieden in de financiële werkdruk die het besturen van een vereniging met zich mee kan brengen. Bij een kleinere vereniging kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de benodigde kennis en ervaring met betrekking tot het financiële plaatje ontbreekt. Of dat de enkele vrijwilligers die de vereniging rijk is geen tijd hebben om de administratie bij te houden. Bij een grotere vereniging kan juist de enorme omvang van alle in- en uitgaande transacties zorgen voor een te grote last die het bestuur niet kan dragen zonder de hulp van een accountant.

Wat kan een accountant voor uw stichting betekenen?

Een accountant kan door middel van adviezen helpen om bepaalde processen binnen uw vereniging efficiënter en effectiever te verwerken. Doordat een accountant kennis heeft van welke gegevens relevant zijn en hoe deze het beste gedocumenteerd kunnen worden, kan hij uw vereniging handvatten geven die op de langere termijn zullen leiden tot een kostendaling. Zo zal de accountant zelf minder tijd nodig hebben om een jaarrekening te controleren of op te stellen als alle gegevens op de juiste manier zijn verwerkt. Ook zal hij adviseren over manieren om geld te besparen, op korte en lange termijn. In samenspraak met een accountantskantoor is een voor uw stichting passend ondersteuningsniveau vrijwel altijd mogelijk.

Hoe schakelt u een accountant in?

Uw vereniging kan in samenspraak met een accountant tot een voor beide partijen prettige taakverdeling komen. Afhankelijk van de kennis, ervaring en beschikbare krachten die de vereniging intern tot haar beschikking heeft, kan besloten worden om de administratie zelf te regelen en de accountant slechts als controleur in te schakelen. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn, dus u doet er altijd verstandig aan om een goed gesprek met een accountantskantoor te hebben, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.