Dit moet je weten over een deurwaarder

Dit moet je weten over een deurwaarder

Hoe moet je precies handelen als er een deurwaarder voor de deur staat en wat mag hij of zij eigenlijk doen? Op dit soort vragen weet niet iedereen een antwoord. Vervelend wanneer je zelf een keer een gerechtsdeurwaarder aan de bel hebt. Want iedereen kan ermee te maken krijgen. Of je nu schulden hebt door je failliete onderneming, je baan bent verloren of ziek bent geraakt: er is altijd een schuldeiser die zijn of haar geld terug wil. De deurwaarder fungeert dan als een breekijzer, maar ook als onafhankelijk tussenpersoon om het geld terug te eisen.

Een verlengde arm van de wet

Deurwaarders fungeren als een verlengde arm van de rechterlijke macht. Vaak wordt dan ook gesproken over een deurwaarder als een soort breekijzer en laatste redmiddel om het geld van de schuldenaar alsnog terug te krijgen. Gerechtsdeurwaarders worden allen door de Kroon benoemd en zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Dankzij deze belangenorganisatie weet je zeker dat je met een professionele deurwaarder hebt te maken die bovendien ook een opleiding tot deurwaarder heeft gevolgd. Hierdoor is de deurwaarder een betrouwbaar en tegelijkertijd onafhankelijk persoon die volledig volgens de wet opereert.

Een deurwaarder mag beslag leggen

De deurwaarder is gerechtvaardigd om ook beslag te leggen op producten, goederen, spullen en contanten indien aanwezig. Wanneer je de aanmaningen van het incassobureau niet kunt betalen, kan het zijn dat de rechtelijke macht een deurwaarder toewijst. Er zijn echter ook een aantal goederen waar een deurwaarder dan weer geen beslag op mag leggen. Denk daarbij aan noodzakelijke goederen zoals het bed, eten of drinken alsmede de kleding die je op dat moment draagt. Let wel op: een deurwaarder mag alleen handelen als hij of zij daar een vonnis of een dwangbevel van de echter voor heeft.

Werk altijd mee

Wanneer je een deurwaarder voor de deur hebt, weet je zeker dat het om een serieuze zaak gaat. Het heeft niet veel zin om je tegen een deurwaarder te verzetten, doe je dat wel dan is hij of zij in de positie om hulp in te schakelen. Wanneer je de deur niet opendoet of niet reageert op een dwangbevel, zal zijn of haar kosten alleen maar zien oplopen. Een deurwaarder geeft namelijk niet op en zal altijd proberen om op welke manier dan ook de schuld van de schuldenaar te innen. In Nederland zijn veel deurwaarderskantoren, waaronder Stalman Deurwaarders. Hier kun je altijd terecht met vragen over de werkzaamheden, bevoegdheden of gerechtelijke stappen van een deurwaarder.

Klachten

Deurwaarders zijn mensen en dat maakt hun werk ook menselijk. Zeker omdat zij met personen werken gebeurt het soms dat er een fout gemaakt wordt. Ook wanneer je klachten hebt over de deurwaarder in kwestie kun je terecht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Dit is een speciaal onderdeel van de rechtbank Amsterdam.