Wat doet een arbo arts?

Wat doet een arbo arts?

Iedereen heeft wel eens van de arbo arts gehoord. Maar wat die arts dan precies doet en wat de bevoegdheden precies zijn, dat weet dan weer slechts een klein groepje mensen. Weet jij voorbeeld wat het verschil is tussen arbo artsen en bedrijfsartsen? Als een werknemer zich ziek meldt, dan komt de arbo arts in beeld. Daarnaast heeft deze arts vaak een adviserende rol, zeker als het gaat om verzuimpreventie. Er is wezenlijk verschil tussen de rol van een arbo arts en een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts heeft doorgaans wat meer invloed dan de arbo arts.

De arbo arts heeft geen beschermde titel, een bedrijfsarts heeft dat wel

Een arts die namens de arbodienst zijn werk doet, wordt wel arbo arts genoemd. Dit kan inderdaad een bedrijfsarts zijn maar net zo goed om een basisarts gaan. De arts die namens de arbodienst zijn werk doet, is niet beschermd. Heb je een medische opleiding gevolgd, dan mag jij je dus arbo arts noemen.

Bedrijfsarts heeft zich verder gespecialiseerd

Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arts die namens de arbodienst optreedt, is dat een bedrijfsarts eerst basisarts wordt. Vervolgens zal hij of zij zich als basisarts nog eens vier jaar moeten specialiseren op de gebieden gezondheid en arbeid. Daarnaast dient een bedrijfsarts voortdurend bijgeschoold te worden en aantonen over voldoende kwaliteiten en kennis te beschikken. Elke vijf jaar wordt gecontroleerd of een bedrijfsarts nog wel aan alle gestelde voorwaarden kan voldoen. Dit gaat niet op voor een arbo arts, deze arts dient een medische opleiding voltooid te hebben. Een specialisatie is verder niet nodig. Deze artsen zijn vaak dan ook basisartsen, niet verder gekwalificeerd op het gebied van arbeidszorg.

Op het spreekuur wordt de ziekmelding beoordeeld

De arts van de arbodienst komt in beeld als iemand van het personeel zich ziek meldt. De arts kan de werknemer dan uitnodigen voor het spreekuur om de ziekmelding te beoordelen. De arts beoordeelt bovendien of en hoe de werknemer eventueel aan het werk kan. In bepaalde gevallen zal de arts medewerkers helpen bij het project dat re-integratie op de werkvloer heet.

Het beperken van de verzuimcijfers binnen een organisatie

De arbo artsen geven ook advies, zeker als het gaat om maatregelen die genomen kunnen worden om het verzuimcijfer binnen een organisatie zoveel mogelijk te beperken. Die adviezen kunnen betrekking hebben op gezonde voeding in de bedrijfskantine en een ergonomische inrichting van het kantoor. De arbo artsen mogen hun werk slechts uitvoeren als sprake is van toezicht van een bedrijfsarts. Dat houdt in dat een arbodienst zowel arbo artsen als een bedrijfsarts binnen de organisatie moeten hebben.

Check of je te maken hebt met een bedrijfsarts

Besluit je als werkgever in zee te gaan met een arbodienst, check dan wel of sprake is van een gecertificeerde arts. In het BIG-register kun je zien of iemand daadwerkelijk bedrijfsarts is. Bedrijfsarts is namelijk wel een beschermde titel en staat daarom opgenomen in dit register. Het is een must dat je namelijk met een organisatie werkt waarbinnen ook een bedrijfsarts actief is.