Voorbeeld mailing voor je organisatie

Voorbeeld mailing voor je organisatie

Veel ondernemers worstelen met het opstellen van nieuwsbrieven en mailings. Zeker wanneer je hier nog weinig ervaring mee hebt en in het verleden ook weinig marketingkennis hebt opgedaan is het lastig om je klanten op een positieve manier te beïnvloeden. Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je altijd de hulp inschakelen van een externe partij. Op deze manier wordt de tekst voor u geschreven en bent u niet alleen afhankelijk van eigen inzicht.

Een goede nieuwsbrief template zoeken

Het is meteen al belangrijk dat je opzoek gaat naar een nieuwsbrief die een goede en pakkende uitstraling heeft. Er zijn tal van aanbieders van dergelijke systemen. Nieuwsbriefsysteem.nl is een veel gebruikte en laagdrempelig in aanschaf. Mensen houden van visueel en teveel tekstuele content wordt dan ook al snel afgestraft! Dat hebben ze bij Nieuwsbriefsysteem.nl wel begrepen.

hand-895588_640 (1)

De inhoud van je nieuwsbrief is bepalend

Wat je nieuwsbrief gaat doen en of deze wel werkt is bepalend aan de inhoud ervan. Er zijn een aantal types te onderscheiden. Hoe kun je de kans nu vergroten op een geslaagde nieuwsbrievenserie? Ten eerste moet je vermijden dat je nieuwsbrief te lang wordt. Het is de bedoeling dat je een boodschap overbrengt in je nieuwsbrief en daarvoor moet de lezer wel tot het einde komen. Alle overtollige informatie moet je buiten het bericht laten. Gemiddeld wordt er slechts 4 seconde gekeken in een nieuwsbrief. Er moet dus binnen een oogopslag iets opvallen.

Wanneer de gebruiker besluit om deze 4 seconden te verlengen dan ben je al een heel eind op weg. Waarschijnlijk is deze zo getriggerd dat hij de gehele nieuwsbrief gaat lezen. Nu is het van belang dat je iets gaat achterlaten waardoor hij een actie onderneemt of de lezer in verbazing achterblijft. Hij zal wachten op een nieuwe nieuwsbrief en direct openen wanneer hij deze krijgt. Wellicht wilt hij een brochure aanvragen. Dit is allemaal belangrijk bij het opstellen van een mailing.

Een gepersonaliseerd antwoord

Gefeliciteerd! Jouw potentiële klant heeft actie ondernomen. Nu is het belangrijk dat je met het juiste antwoord komt. Hiervoor is het van belang dat je een gepersonaliseerd antwoord geeft. Is hij juist geïnteresseerd in een bepaalde dienst? Laat dat dan duidelijk merken in het vervolg van je mailing. Speel in op de keuze die de klant heeft gemaakt en feliciteer hem hiermee. Tot slot wil je wellicht weten of hij of zij tevreden is over de geleverde dienst? Stuur hiervoor nog een vraag of er een enquête kan worden ingevuld. Op deze manier stel je de klant centraal.