Doormiddel van online marketing omzetgroei realiseren

Mensen zoeken steeds vaker informatie over diensten en/of producten op het web, oftewel online. Ook het plaatsen van bestellingen gebeurt steeds meer online. Het aantal webwinkels neemt al jaren fors toe. We zullen het in het vervolg alleen hebben over producten, maar voor diensten geldt in grote lijnen hetzelfde.

Wat verstaan we onder marketing

Marketing heeft als uiteindelijk doel de omzet en winst te vergroten. Dat gebeurt door promotie, productkeuzes, prijsstellingen en marktkeuzes. Met marktkeuze wordt bedoeld, dat wordt bepaald waar je een product aanbiedt, aan welke doelgroep en in welke presentatie. De prijsstelling hangt vaak samen met de marktkeuze. In Nederland kan een bepaald bier een massaproduct zijn en datzelfde bier tegelijkertijd in bepaalde andere landen als een premiumbier worden aangeboden. Dat laatste heeft alles te maken met de vorm van promotie. Het gaat om het opbouwen van het imago van een product en de aanbieder. Je kiest als aanbieder de producten waar de meeste omzet mee kan worden gemaakt en de meeste winst.

Online marketing

Online marketing wil zeggen, dat je het web als medium voor je marketing gebruikt. Dat heeft niet alleen zin voor webwinkels en dergelijke, maar tevens als de verkooppunten fysieke locaties zijn. Ook als een consument niet online koopt, is het steeds gebruikelijker om informatie op het web te zoeken. Om die reden had de Gouden Gids geen bestaansrecht meer. Ook de papieren catalogi zijn aan het verdwijnen. Televisie- en radioreclames blijven nog bestaan. Maar het is duidelijk dat het internet een prominente rol heeft gekregen.

Online-aanwezigheid

Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat je een omzetgroei kunt realiseren met behulp van online marketing. Een voorwaarde is een sterke online-aanwezigheid. Als een potentiĆ«le klant informatie zoekt over een product dat jij in je aanbod hebt, dan dient het zo te zijn dat die persoon jouw informatie tegenkomt. Als je een website hebt, dan is het zaak dat die hoog eindigt in de zoekresultaten van zoekmachines. Een zoeker beperkt zich meestal tot het bekijken van de eerste tientallen zoekresultaten. Als je geen website hebt, dan zijn er nog altijd online-mogelijkheden voor marketing. Je kunt advertentieruimte kopen bij zoekmachines en de sociale media gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld promotievideo’s plaatsen.

Conclusie

Het internet heeft een zeer belangrijke rol binnen de marketing gekregen. Een effectieve online marketing houdt in het optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet biedt en daarmee een omzetgroei te realiseren.Bron: ROIpartners.nl