Leren onderhandelen: Het sluiten van een deal

Onderhandelen is een vaardigheid die je kunt leren. Dit kun je jezelf aanleren door theorieën te lezen over onderhandelingen en vervolgens veel te oefenen. Daarnaast is commercieel onderhandelen een onderdeel wat in cursussen, zoals de cursus medewerker binnendienst, uitgebreid aan bod komt. Een gedegen voorbereiding voorafgaand aan een onderhandelingsgesprek vergroot de kans dat de uitkomsten van de onderhandelingen voor jou gunstig zullen zijn. Ook heb je invloed op het verloop van de andere fasen in een onderhandelingsgesprek. Je kunt het verloop van de discussie fase, de fase waarin voorstellen worden gedaan en de daadwerkelijke onderhandeling niet volledig voorbereiden en sturen, maar er zijn wel aspecten waar je rekening mee kunt houden. Zo is het tijdens de discussie, de fase waarin de betrokken partijen hun posities innemen,  belangrijk om ook te letten op de non verbale communicatie van de andere partij. Ook kun je een voorsprong halen op de andere partij door na de discussie als eerste een voorstel te doen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de aspecten waarmee je rekening kunt houden in de laatste fase van het onderhandelingsproces.

De onderhandeling

Wanneer je gaat onderhandelen doorloop je vier stadia. Het doel van het laatste stadium is om een deal te sluiten met alle betrokken partijen. Tijdens de onderhandeling doen alle partijen concrete voorstellen en natuurlijk worden er ook tegenvoorstellen gedaan. In de laatste fase van het onderhandelingsgesprek wordt er geprobeerd om scenario’s te schetsen waarin alle betrokken partijen tot overeenstemming kunnen komen. Het komt slechts in enkele gevallen voor dat alle partijen in korte tijd tot overeenstemming komen.

Vastgelopen onderhandelingen

In de meeste gevallen komt er een moment waarop de onderhandelingen vastlopen. Personen die weinig ervaring hebben met onderhandelingen ervaren dit over het algemeen als lastig. Zij besluiten vaak om hun eigen standpunten eindeloos te herhalen. Ook komt het voor dat onervaren onderhandelaars besluiten om veel concessies te doen om tot een deal te komen. In plaats van het vermijden van deze uitzichtloze situatie zijn er andere manieren om hiermee om te gaan. Allereerst kun je de andere partij wijzen op het feit dat zij in herhaling vallen en aangeven dat er op deze manier geen overeenstemming wordt bereikt. Schors eventueel de onderhandelingen om elkaar de ruimte te geven om na te denken over concessies die gedaan kunnen worden. Zoek vervolgens samen weer naar nieuwe scenario’s. Het kan voorkomen dat er weer terug moeten worden gegaan naar een eerdere fase om de wensen en onderbouwingen van alle partijen opnieuw duidelijk te krijgen. Ten tweede kun je bedenken wat de consequenties zijn als er niet meer verder wordt onderhandeld. Zijn deze consequenties gunstiger dan een deal met concessies? Stop dan de onderhandelingen.

Concrete afspraken maken

Wanneer alle betrokken partijen tot overeenstemming zijn gekomen is het belangrijk om concrete afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Op deze manier wordt er gelijk gecontroleerd of jullie de deal met bijbehorende concessies op dezelfde wijze hebben geïnterpreteerd.


De sfeer in je bedrijf verbeteren

Een goede sfeer in je bedrijf is heel fijn, niet alleen voor je werknemers, maar natuurlijk ook voor jou als eigenaar. Als er een goede sfeer heerst in je bedrijf, is dit veel fijner werken en bovendien kan het de productiviteit verhogen. Er zijn verschillende manieren waarop je de sfeer in je bedrijf kunt verbeteren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te zorgen voor een goede veiligheid en goed teamwork.

Een goede veiligheid in je bedrijf

Als medewerkers een gevoel van veiligheid hebben, zal de sfeer veel meer ontspannen worden. Als werknemers zich onveilig voelen, zal dit niet positief werken voor de sfeer en de productiviteit. Je kunt bijvoorbeeld de veiligheid verhogen door de bedrijfshulpverlening goed te regelen. Elk bedrijf is zelfs verplicht om de bedrijfshulpverlening te regelen. Dit kun je doen door het volgen van een BHV cursus. Als je een aantal werknemers zo’n BHV cursus laat doen, zullen zij in staat zijn om goed te handelen wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Tijdens deze BHV cursus leren de werknemers namelijk hoe je moet handelen in geval van brand, maar ook hoe je een pand veilig ontruimt en hoe je levensreddende handelingen uitvoert.

Teamwork

Een andere manier om de sfeer in het bedrijf te verbeteren, is om het teamwork te bevorderen. Natuurlijk kan nooit iedereen binnen een team vrienden met elkaar zijn. Echter is het wel belangrijk dat iedereen respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Als er een iemand bij zit die dit goede teamwork tegenzit, is het jouw taak om deze persoon eruit te halen. Door zelf positief, vriendelijk, en respectvol te zijn, zet je deze goede sfeer in gang. Ook is het belangrijk om al je werknemers op een gelijke manier te behandelen. Op deze manier voorkom je onderlinge concurrentie, wat de teamsfeer waarschijnlijk verbetert. Je team is een heel belangrijke factor, dus werk hier voortdurend aan.

Wees een goede baas

Uiteraard is het belangrijk om een goede baas te zijn voor je werknemers. Maar hoe doe je dit nou precies? Het is belangrijk om vertrouwen te geven als baas. Dit doe je door er voor je werknemers te zijn, door ze te steunen en door afspraken na te komen. Verder is het belangrijk om je open te stellen en goed te communiceren. Veel werknemers vinden het fijn om gehoord te worden, dus luister goed naar hun meningen. Ook is het belangrijk om je eigen visie en besluiten te communiceren. Met duidelijke communicatie kun je een hoop misverstanden en frustraties voorkomen. Ook is het belangrijk om mensen uit te dagen om goed hun best te doen. Dit doe je wel op een positieve manier, dus vergeet niet om complimenten te geven en de moed erin te houden. Als het doel is bereikt, spreek dan ook voldoende waardering uit.

 

Je kunt dus de werksfeer verbeteren door bijvoorbeeld werknemers een BHV cursus te laten volgen, door teamwork te bevorderen, en door zelf als baas goed te communiceren en vertrouwen te geven. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om de sfeer in je bedrijf te verbeteren, kijk dus vooral wat er bij jouw bedrijf van toepassing is.

 

business-1067978_640


Inrichting van een vergaderruimte

Bij de inrichting van een vergaderruimte is het niet alleen belangrijk dat de ruimte er mooi en netjes uitziet, maar het is ook van belang om er rekening mee te houden wat voor sfeer of werking de ruimte oproept. Er moeten namelijk belangrijke beslissingen worden genomen, dus er moet niet te veel afleiding zijn. De vergaderruimte moet rust uitstralen en tegelijkertijd inspireren en motivatie opwekken. Zo zijn er een aantal punten waar aan gedacht moet worden bij het kiezen van de juiste vergaderruimte.

computer-614453_640

Kleuren in de congresruimte

Ten eerste zijn de kleuren erg van belang. De kleur blauw geeft bijvoorbeeld een erg kalme, productieve uitstraling. Dit geeft ook gelijk het effect van veel daglicht in de ruimte. Het is belangrijk om kleuren te kiezen die in elkaars verlengde liggen, bijvoorbeeld verschillende aardetinten of grijstinten. Deze kleuren kunnen ook mooi staan met een in het oog springende accentkleur, bijvoorbeeld warm oranje.

De kleur rood kan veel effect geven, het is dus belangrijk om hier goed mee om te gaan. Rood kan bijvoorbeeld goed worden gebruikt in ruimtes waar korte vergaderingen worden gehouden. Dit geeft een stimulerend en prikkelend effect waardoor je het meeste resultaat uit de korte vergadering kunt halen.

Daglicht

Daglicht is erg van belang in een vergaderruimte. Dit geeft een mooie, frisse uitstraling, en zorgt tegelijkertijd voor de juiste concentratie bij de werknemers. Zoals hierboven al is aangegeven, kun je het laten lijken alsof er meer daglicht is door de kleur blauw op muren te gebruiken. De vergaderruimte Orpheus in Apeldoorn heeft echter vergaderruimtes waar voldoende daglicht aanwezig is.

roundtable-828546_640

 

 

 

 

 

Interieur

Behalve het uiterlijk van de zaal, is het natuurlijk erg belangrijk dat er goede meubels aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan goede stoelen en tafels, maar ook aan presentatiematerialen en kantooraccessoires. Het hangt er natuurlijk vanaf met hoeveel mensen de vergaderingen worden gehouden, of er presentaties moeten kunnen worden gegeven en hoe lang de vergaderingen duren hoe je de zaal het beste kunt inrichten.


Scheidsrechters moeten handelen in nood

Het is algemeen bekend dat er op het voetbalveld regelmatig wat ‘ongelukjes’ voorkomen. Binnen een team is er altijd wel één voetballer die gehinderd wordt door een blessure. VoetballersEHBO cursus

hebben vaak te maken met het scheuren van knie- en enkelbanden, van de lies of achillespees. Stuk voor stuk vervelende blessures, maar niet levensbedreigend. Een enkele keer komt het voor dat er een

speler in elkaar zakt als gevolg van hartfalen. Op zo’n moment is het van levensbelang om meteen goed en adequaat te handelen. Onlangs zijn er twee jonge voetballers overleden, omdat niemand wist hoe ze precies moesten handelen. Als je bedenkt dat dit voorkomen had kunnen worden als er een arts aanwezig was geweest. Zul je begrijpen dat het tegenwoordig verplicht is voor scheidsrechters om een basis EHBO cursus te volgen. Scheidsrechters zijn immers te allen tijde op het veld. Zij zouden hulp moeten kunnen bieden aan voetballers die een hartstilstand krijgen.

EHBO cursus

Tijdens de EHBO cursus leren de scheidsrechters te handelen in benarde situaties. De cursus behandelt naast voetbalgerelateerde situaties ook algemene situaties. Tijdens de EHBO cursus leren ze onder andere:

  • te handelen bij verstikking;
  • reanimeren;
  • te handelen bij ernstige bloedingen;
  • mensen te helpen die in shock zijn;
  • handelen bij kneuzingen en breuken.

Als iemand onwel wordt, moet een scheidsrechter weten hoe hij of zij iemand in een stabiele zijligging moet leggen. Ook leren ze hartmassages te geven aan mensen die een hartstilstand krijgen. Na twee jaar zijn de scheidsrechters verplicht een herhalingscursus te volgen, zodat ze de vaardigheden niet zullen verleren. Vanaf heden wordt EHBO een verplicht onderdeel in de opleiding die je moet volgen om scheidsrechter te worden. De scheidsrechters die de opleiding al hebben afgerond en op hoger niveau fluiten zijn nog niet verplicht een EHBO cursus te volgen, maar er moet dan wel altijd een arts aanwezig zijn bij de wedstrijd.

Voordelen

Scheidsrechters mogen dan een EHBO cursus moeten volgen en weten hoe ze moeten handelen in nood, maar dit betekent niet dat de scheidsrechters verantwoordelijk zijn voor iemands gezondheid. Hij of zij is geen dokter of verpleger. Daar komt bij: hoe meer mensen een EHBO cursus hebben gevolgd, hoe beter. Twee weten er namelijk altijd meer dan één. Met een EHBO cursus heb je een groot voordeel ten opzichte van mensen die het niet hebben. Jij bent namelijk in staat om iemands leven te redden. Je weet hoe je moet handelen in vervelende situaties en dat kan een groot voordeel zijn. Ook als je geen scheidsrechter bent, doe je er verstandig aan een EHBO cursus  te volgen. Kijk op www.veiligheidstrainingen.nl voor meer informatie.