Administratie en financiën: ga goed voorbereid 2015 in!

financieel adviseur

2015 staat voor de deur en in de administratieve en financiële sector zijn er dan een aantal veranderingen van kracht. Door u hier goed op voor te bereiden, gaat u in 2015 zo optimaal mogelijk te werk. In dit overzicht vind u wijzingen op het gebied van loon- en inkomstenbelasting, sociale zekerheid en arbeidsrecht.

Loon- en inkomstenbelasting

Per 1 januari 2015 wordt de reeds in 2011 ingevoerde werkkostenregeling verplicht. Veel werkgevers maken tot nu toe gebruik van het toepassen van de oude regeling van vergoedingen en verstrekkingen, maar dit kan dus niet meer in 2015. De belangrijkste wijzigingen:

  • Vanaf 2015 kunt u gereedschappen, computers, communicatiemiddelen en dergelijke onbelast vergoeden aan werknemers als zij deze ook daadwerkelijk nodig hebben voor hun arbeid. Voorwaarden voor zakelijk gebruik vervallen;
  • Niet meer noodzakelijke apparatuur kunt u niet meer onbelast verstrekken aan de werknemers. Hiervoor kan wel gebruik gemaakt worden van de gerichte vrijstelling. Het hulpmiddel moet dan, mede op de werkplek, voor ten minste 90% zakelijk gebruikt worden;
  • Vrij ruimte wordt verkleind, nu is deze nog 1,5% van de fiscale loonsom. In 2015 zal dit worden teruggebracht naar 1,2%. U heeft dan minder ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen.

Sociale zekerheid

De economie hersteld zich in 2015 voorzichtig, maar net als in 2014 zal de werkloosheid hoog zijn. Vooral onder ouderen en jongeren zullen de aantallen nog hoog blijven. Om u als werkgever te stimuleren een oudere of jongere in dienst te nemen, heeft de overheid enkele maatregelen getroffen:

  • Premiekorting oudere uitkeringsgerechtigden: de leeftijd voor premiekorting gaat vanaf 1 januari 2015 van 50 naar 56 jaar. Dit betekent dat werkgevers voor het in dienst nemen van 50-55 jarige uitkeringsgerechtigden geen premiekorting meer kunnen ontvangen;
  • Maatregelen oudere werklozen: de subsidieregeling voor het omscholen van 50-plussers kan worden gebruikt voor omscholing. Deze subsidie vergoedt maximaal € 1.000,- van de scholingskosten.

financieel adviseur

Arbeidsrecht

In 2015 wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben voor u als werkgever en de rechtsbescherming van uw werknemers. De wijzigingen zullen volgens drie fases verlopen: fase 1 per 1 januari 2015, fase 2 per 1 juli 2015 en fase 3 per 1 januari 2016. De wijzigingen per 1 januari 2015:

  • Aanzegtermijn opnemen in het tijdelijke arbeidscontract: Aanzegtermijn is een nieuwe term, welke moet worden opgenomen in alle tijdelijke contracten na 1 februari 2015. U moet uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer schriftelijk(!) mededelen of het contract wordt verlengd en zo ja, tegen welke voorwaarden. Doet u dit niet, moet u een boete betalen van één maandloon aan de werknemer. In nieuwe contracten kan worden aangegeven dat direct wordt aangezegd en dat er geen verlenging plaatsvindt.;
  • Arbeidsovereenkomsten met een duur van zes maanden of korter, mogen per 1 januari 2015 geen proeftijd meer bevatten;
  • In tijdelijke contracten is het vanaf 1 januari 2015 verboden om een concurrentiebeding op te nemen.

Wijzigingen per 1 juli 2015:

  • Per 1 juli 2015 zal de ‘ketenregeling’ wijzigen. Momenteel kunt u nog gedurende 3 jaar maximaal 3 arbeidscontracten aanbieden, maar per 1 juli zal dit worden teruggebracht naar 2 jaar. Let hier dus op bij eventuele contracten die u verlengd of aangaat;
  • Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding: u bent momenteel alleen een ontslagvergoeding verschuldigd bij een ontslag via de kantonrechter. Bij een ontslagprocedure via het UWV bent u nu geen ontslagvergoeding verschuldigd. Vanaf 1 juli 2015 echter wel. De ontslagvergoeding wordt de transitievergoeding, welke u verschuldigd bent bij ontslag van werknemers met een vast dienstverband, maar ook aan werknemers met een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst met minimale duur van 24 maanden).

Er gaat dus vanaf 2015 heel wat veranderen in de administratieve en financiële dienstverlening. U doet er dus goed aan alvast voorbereidingen te treffen voor deze regelingen. Juli 2015 kan ver weg lijken, maar dit is het sneller dan verwacht. Door hier goed op voorbereid te zijn en de eindejaarsactualiteiten van 2014 te lezen, kunt u uzelf een hoop rompslomp besparen. Ziet u nu al door de bomen het bos niet meer? Een financieel adviseur kan u hierbij ondersteunen en adviseren.

Credits afbeelding: Ken Teegardin


help, wat is mijn social media strategie?

Ben jij net begonnen met je bedrijf, en ben je druk bezig met het vergaren van Facebook likes, volgers op Twitter of andere manieren van een volgens jou zo succesvol concept. Wellicht is het slim om de volgende punten in je achterhoofd te houden. Want zelfs jou social media campagne wordt pas succesvol wanneer jij hier een strategie aan kan koppelen. Welke KPI’s (doelstellingen) zijn nu onmisbaar voor jou social media strategie?Like me

1. Bereik

Natuurlijk wil jij als ondernemer zoveel mogelijk volgers hebben op je social media. Deze krijgen al je updates te zien en zijn dus up-to-date over de nieuwste ontwikkelingen, of ehh… toch niet? Alleen volgers hebben is natuurlijk geweldig, en vergroot je bereik. De grootte van jou database is wel degelijk van belang bij jou bereik op social media. Jou nieuwe content moet echter opvallen. Dit kan door het noemen van wetenswaardige feitjes, humoristische post waarachter een boodschap verschuild. Hoeveel volgers heb je nu daadwerkelijk op Twitter die jou bericht ook interessant vinden? Dit kan je meten aan de interactie (retweets, reacties Facebook enzovoorts). Via Twitter en Facebook kun je precies zien hoeveel mensen jou berichten hebben gezien, en hoeveel dit is vergroot door bijvoorbeeld retweets ect.

2. Engagement

Het is leuk wanneer je berichten gedeeld worden, maar dit wil nog niet zeggen dat er sprake is van het juiste gevoel bij jou volgers. Wanneer ze engagement tonen, worden ze als het ware een soort ambassadeurs. Zorg dat je de mensen betrokken laat voelen bij je doelgroep, en laat blijken dat je hun betrokkenheid waardeert. Dit kan zijn door het liken van een reactie, bedanken voor een geplaatste tweet over jou business ect.

3. Clicks

Vaak is het de bedoeling dat je via social media mensen naar verdere informatie wilt lokken. Hoeveel mensen hebben de link naar jou kerstactie aangeklikt? Komen er mensen binnen via jou social media kanalen waardoor deze kanalen direct omzet gaan genereren. KLM is hier misschien wel het beste voorbeeld van om te zien hoe dit wel moet. Natuurlijk kun jij jezelf  hier niet mee vergelijken als startende ondernemer. Maar laat je eens inspireren en probeer hier creatief mee om te gaan!

4. Interactie

Zorg ervoor dat je weet op welk platform je het meeste interactie kan opbouwen. Wat is het ideale tijdstip voor een bepaalde post zodat zoveel mogelijk mensen uit jou doelgroep deze te zien krijgen. Je hebt een community opgebouwd, en wilt hier het maximale uithalen. Zorg er dus voor dat je de interactie zo goed mogelijk weet af te handelen. Wat is de responstijd van jou organisatie? Ben je probleemoplossend binnen tien minuten? Allemaal zaken die de interactie alleen zullen bevorderen! Wanneer jou werknemers inloggen bij Facebook moet er snel worden gehandeld. Wanneer je slecht of zelfs niet reageert kan social media je bedrijfsimago zeker schade toebrengen!

5. Conversie

Uiteindelijk is al deze moeite leuk een aardig, maar je weet nooit wat het zal opleveren. De uiteindelijke conversie is waar het om draait. Hoeveel mensen vinden via jou Facebook de weg naar je website en kunnen zo een bijdrage leveren aan je omzetstijging. Wil je hier meer over weten? Blijf up-to-date en houd de website in de gaten!